beeld

beeld
{{beeld}}{{/term}}
[driedimensionale af-, uitbeelding] statuesculpture
[tweedimensionale afbeelding] pictureimage, illustration
[afbeelding door middel van een elektronisch apparaat] picture
[bijzonder mooi exemplaar] picture
[voorstelling door een beschrijving] picturedescription
[voorstelling in de geest] imagepicture, idea
[overdrachtelijke aanduiding] 〈beeldspraak〉 figure (of speech), imagemetaphor, 〈voornamelijk literatuur〉 simile
voorbeelden:
1   een gegoten beeld a cast (statue)
     wassen beelden wax(work) figures
2   beelden van een voetbalwedstrijd pictures of a football match
     in beeld en geschrift in words and pictures
3   een scherp/wazig beeld a sharp/blurred picture
     in beeld zijn/komen be/come on (the screen)
     in beeld brengen 〈tv, film〉 show (a picture/pictures of)
4   een beeld van een hoed a picture of a hat
5   een globaal/algemeen beeld an overall picture
     een verkeerd beeld van iets hebben have the wrong impression of something
     het beeld bepalen set the scene
     iemand een beeld geven van de situatie put someone in the picture
     een beeld schetsen draw a picture
6   zich een beeld van iets vormen visualise something

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Beeld — is an Afrikaans language daily newspaper that was launched on 16 September 1974. Beeld is distributed in five provinces of South Africa: Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, North West and KwaZulu Natal. Die Beeld (English: The Beeld) was an Afrikaans… …   Wikipedia

 • Beeld — est un quotidien national sud africain de langue afrikaans, diffusé en Afrique du Sud depuis le 16 septembre 1974. Il est aujourd hui diffusé principalement dans les provinces constitutives du Transvaal et au KwaZulu Natal. Durant la période d… …   Wikipédia en Français

 • Beeld — ist eine afrikaanssprachige südafrikanische Tageszeitung, die in den Provinzen Gauteng, KwaZulu Natal, Limpopo, Nordwest und Mpumalanga (den früheren Provinzen Transvaal und Natal) erscheint. Die im „Naspers“ Verlag erscheinende Zeitung ist eine… …   Deutsch Wikipedia

 • Beeld — Beeld, n. Same as {Beild}. Fairfax. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • beeld — beeld(e, yng obs. forms of bield, building …   Useful english dictionary

 • beeld — Beild Beild, n. [Prob. from the same root as build, v. t.] A place of shelter; protection; refuge. [Scot. & Prov. Eng.] [Also written {bield} and {beeld}.] [1913 Webster] The random beild o clod or stane. Burns. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • beeld — I Cleveland Dialect List a shelter, anything that affords shelter from the wind or from inclement weather II North Country (Newcastle) Words shelter, warmth (e.g. for cattle) …   English dialects glossary

 • beeld — poptyi …   Woordenlijst Sranan

 • beeld —  shelter. N …   A glossary of provincial and local words used in England

 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld — (Persönlichkeiten im Königreich der Niederlande in Wort und Bild) ist ein niederländisches Personenlexikon, das 1938 im Amsterdamer Verlag Van Holkema Warendorf erschien. Es beinhaltet auf fast 1.750 Seiten etwa 6.000 Porträts zeitgenössischer… …   Deutsch Wikipedia

 • bield — /beeld/, n. Scot. a shelter; refuge. [1400 50; late ME (Scots) beld(e), beild, appar. to be identified with ME beild courage, power, aid, OE bieldo boldness; akin to Goth balthei confidence. See BOLD] * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”